Vanwege de situatie rondom het Coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen, is  Lansingerland wandelt voor water geannuleerd. De organisatie betreurt dit ten zeerste.
Zodra er een nieuwe datum voor deze activiteit is vastgesteld, wordt u middels deze website geïnformeerd.

Elk jaar maakt Rotary Lansingerland een fotoverslag van Lansingerland wandelt voor water. Kijk snel in het fotoalbum voor een impressie.

UPDATE: Na telling van alle ontvangen sponsorbedragen is de eindstand opgelopen tot zo'n € 12.000 !

Voor de achtste keer organiseerde Rotaryclub Lansingerland het evenement Lansingerland wandelt voor water. Deze sponsorloop leverde een recordbedrag op van zo'n € 11.000 12.0000 voor een Simavi-waterproject in Tanzania.

Een keten van bijna 500 basisschoolleerlingen liep woensdag 20 maart door het recreatiegebied het Lage Bergse Bos. Zes basisscholen uit Lansingerland wandelden mee: Anne Frank, Groenehoek, Prinses Maxima, de Acker, de Klipper en de Gouden Griffel.

In blauwe rugzakken dragen de kinderen flessen met 6 liter slootwater dat de brandweer heeft opgepompt. Vervolgens leggen ze een afstand van 6 kilometer af. Zo ervaren de leerlingen wat hun leeftijdgenoten in Afrika vaak dagelijks moeten doen voor schoon drinkwater.

Achttien groepen met de blauwe rugzakken werden ‘weggeschoten’ door burgemeester Pieter van de Stadt bij Outdoor Valley, het start- en finishpunt van deze sponsorloop. Na elk startschot zette de brandweer de sirene aan. Vóór de start zorgde bewegingscoach Ricardo voor een professionele warming up met muzikale ondersteuning van dj Dennis.

De groepen die meededen hebben van te voren op school van Rotaryleden een gastles gekregen. Tijdens deze gastles hebben ze informatie ontvangen over het belang van schoon water en goede hygiëne.

Na de finish van de laatste groep overhandigde Petra den Boer, de voorzitter van Rotary Lansingerland, aan Kitty Schoenmaker van Simavi een cheque van € 11.000. Kitty Schoenmaker was erg blij: “Jullie zijn geweldig. Met dit bedrag kunnen we een school in Tanzania voorzien van nieuwe wc’s en waterputten.”

Op woensdag 20 maart 2019 organiseert Rotary Lansingerland voor de zesde keer het evenement Lansingerland wandelt voor water. Leerlingen van basisscholen in Lansingerland lopen voor het goede doel 6 kilometer met 6 liter water op hun rug over een parcours in het recreatiegebied in het Lage Bergse Bos. De start en finish zijn zoals van ouds bij Outdoor Valley. De opbrengst is bestemd voor scholenprojecten in Oeganda en Tanzania.

We wensen alle deelnemers en vrijwilligers veel plezier! 

Het maakt niet uit waar je geboren bent: iedereen heeft recht op een gezonde basis. Maar helaas is dat niet overal vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor kinderen in Oeganda en Tanzania. Ontwikkelingsorganisatie Simavi werkt hieraan, door te zorgen dat 45.850 mensen op 40 scholen en in 40 gemeenschappen schoon drinkwater en goede toiletten hebben en meer weten over goede hygiëne.
Dit doen Simavi samen met de lokale bevolking, organisaties, bedrijven en overheden. En ook samen met jou! Zo maken wij samen het verschil: we verbeteren de gezondheid, waardoor mensen een beter bestaan kunnen opbouwen.
 
Tijdens de gastles die Rotary Lansingerland verzorgd, zullen wij tevens een leuke film laten zien. Hierin wordt vertelt over het leven thuis en op school. Zo kunnen we zien hoe het leven in Kenia, Tanzania en Oeganda is. Op de website van WandelenvoorWater staat meer informatie over deze projecten.

Zo’n 170 basisschoolleerlingen uit Lansingerland hebben woensdag 21 maart 2018 meegedaan aan de sponsorloop Lansingerland wandelt voor water, die Rotary Lansingerland voor de zevende keer heeft georganiseerd. De kinderen leggen met 6 liter water op de rug een afstand van 6 kilometer af. Vier basisscholen uit Lansingerland wandelden mee: Anne Frank, Boterdorp, Groenehoek, Prinses Maxima. Hun inspanningen leverden een cheque van € 9.000 op voor een Simavi-waterproject in Tanzania.

Om 10.00 uur ‘schoot’ burgemeester Pieter van de Stadt samen met Harriette Verwey, een van de gouverneurs van Rotary, de groepen 7 en 8 weg bij Outdoor Valley en de brandweer zette de sirene aan. Met het vullen van de flessen heeft de brandweer geholpen door het oppompen van slootwater. Maar vóór de lopers aan de start verschenen, sprak de burgemeester de leerlingen lovend toe: “Ik ben er trots op dat jullie dit doen voor kinderen die geen schoondrinkwater en wc’s hebben. Je kunt later burgemeester worden, maar je kunt ook je beroep maken van het helpen van mensen, bijvoorbeeld in Afrika.” Daarna volgde nog een professionele warming up met dj ‘qmode’ achter de draaitafel.
Alle leerlingen droegen een blauwe rugzak met daarin 6 liter water voor het parcours van 6 kilometer door het recreatiegebied van het Hoge Bergse Bos. Dit getal is niet willekeurig. In ontwikkelingslanden lopen kinderen gemiddeld 6 kilometer voor 6 liter schoon water voor dagelijks gebruik. Zo ervaren de leerlingen hier wat hun leeftijdgenootjes in minder welvarende landen vaak moeten doen voor drinkwater. In de route waren rustpunten opgenomen voor een sapje met krentenbol en fruit.

De groepen die meededen hebben van te voren op school van Rotaryleden een gastles gekregen. Tijdens deze gastles hebben ze informatie ontvangen over het belang van schoon water en goede hygiëne. Martijn Kruijt, een van de lesgevers, was onder de indruk van interesse en betrokkenheid van de leerlingen. “Op de Anne Frank vroegen leerlingen zich af: Als er zo weinig drinkwater is, waarom gebruiken we dan geen gefilterd zeewater?”

Na de finish van de laatste groep overhandigde Ton van Vliet, de voorzitter van Rotaryclub Lansingerland, aan Selma Hilgerson van Simavi een cheque van € 9.000. “Ontzettend bedankt voor dit bedrag. Hiermee worden nieuwe toiletgebouwen neergezet voor het project in Tanzania. Het is geweldig wat jullie gepresteerd.”

De groep die gemiddeld per leerling het hoogste sponsorbedrag heeft opgehaald, heeft een waterexcursie verdiend naar het Keringhuis, het informatiecentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland of naar een zuiveringsinstallatie. Dit jaar gaan de leerlingen van groep 7 van de Prinses Maxima welverdiend op stap. Zij hadden gemiddeld een sponsorbedrag van € 39 opgehaald.

Vlak vóór 20 maart 2019 verzorgen leden van Rotay Lansingerland gastlessen op school over het belang van water. Tijdens deze les gaan we in op wat een tekort aan water en het ontbreken van schoon drinkwater in een regio, betekent voor de mensen die daar wonen. Wat de gevolgen zijn voor kinderen in dat gebied, en hoe we kunnen helpen voldoende schoon water beschikbaar te maken.


Bekijk het filmje eens, dan zie je waarvoor we lopen.


Rotaryclub Lansingerland organiseert Lansingerland wandelt voor water alweer voor de 8e keer. Rotaryclub Lansingerland is een serviceclub voor het gebied van de gemeente Lansingerland. De club is een club van vrouwen en mannen, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende beroepen en bedrijfstakken. 

Naast de vaste tweewekelijkse bijeenkomsten organiseren de leden diverse andere activiteiten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Een voorbeeld hiervan is “Bridge in de kas” een jaarlijks georganiseerde bridgedrive in een plantenkas te Bleiswijk, bezocht door zo’n tweehonderd paren. De opbrengst daarvan is voor een goed lokaal doel. Bijvoorbeeld het Speeltuin De Kievit, Jeugdcultuurfonds Lansingerland, de 3B-bus, Scouting en de schoolbibliotheek van OBS Vuurvogel.

Ook organiseert de club sponsorloop Lansingerland Wandelt voor Water, waarbij schoolkinderen uit groep 7 en 8 ervaren wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden moeten doen voor een beetje schoon water.
Onderdeel van deze actie is een gastles over water die rotary-leden verzorgen voor leerlingen van de deelnemende scholen.

Lees meer op www.rc-lansingerland.nl>